Gezondheid en zorg

Algemeen

In december 2019 begon in China een uitbraak van een epidemie met een toen nog onbekend virus. Dit bleek een Corona virus met de naam SARS-CoV-2. We kennen wel meer Corona virussen, die luchtweginfecties geven, maar dit is een ander type. Dit virus veroorzaak COVID-19.


Ondanks een geweldige inzet in China is gebleken dat het een virus is wat niet makkelijk binnen de landsgrenzen te houden is. Het heeft zich verspreid en na een eerst uitbraak in Italië, hadden we 27 februari de eerste patiënt in Nederland.


Dit virus is aanzienlijk gevaarlijker en het oplopen ervan is dus ernstiger dan de gewone jaarlijkse griep!


Het lastige is dat de klachten enorm variëren. Veel voorkomend zijn beelden met 1 of meer van de volgende klachten:

 • Verkoudheid
 • Oogontsteking
 • Keelpijn
 • Hoesten
 • Koorts

Een gewone keelpijn kan dus ook beteken dat je COVID-19 hebt. 

Bij 80% van de mensen verloopt het mild. 

Ongeveer 14% van de mensen wordt ernstig ziek. De sterfte ligt vermoedelijk tussen 1-2%, maar hogere percentages worden genoemd. (jaarlijkse griep ca 0,1%)

Een ernstig beloop gaat gepaard met koorts en klachten van benauwdheid.

Van tevoren weet je niet hoe het beloop zal zijn. Ook bij jongeren is er een kans op een ernstig beloop, maar deze kans is klein. De kans op een gecompliceerd beloop is vergroot bij mensen uit risicogroepen.

 • Mensen ouder dan 70
 • Mensen met een longziekte (bijvoorbeeld COPD of astma met dagelijks medicijnen)
 • Mensen met een chronische hartziekte
 • Mensen met een ernstige nierziekte waarvoor bijvoorbeeld dialyse nodig is
 • Mensen met diabetes
 • Mensen met hiv (dit geldt niet voor iedereen met hiv, overleg met uw eigen arts)
 • Mensen met minder afweer, bijvoorbeeld door medicijnen of een ziekte

Besmetting:
Dit gaat van mens op mens door het verspreiden van druppels van hoesten en niezen binnen een afstand van 1,5-2 meter. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. 
Het virus kan ook enige tijd buiten het lichaam overleven en worden overgedragen via bijvoorbeeld deurkrukken.

Let op: Ook studenten kunnen tot een risicogroep behoren. Volg de adviezen op.  Houdt afstand en was je handen.

Zorg goed voor elkaar!!