Gezondheid en zorg

Beleid Studentenpraktijk

In de studenten praktijk hebben we een aantal maatregelen getroffen om de situatie voor onszelf en de patiënten zo veilig mogelijk te houden. Wij vragen iedereen niet zo naar de praktijk te komen, maar eerst te bellen. Overige maatregelen worden hieronder beschreven.
Ons nummer is: 015-7999050

Update 17-9-20

Door de toename van corona infecties onder studenten, hebben we besloten de Corona maatregelen weer wat aan te scherpen.

  • Patiënten wordt gevraagd naar de praktijk te komen met een mondkapje en dat in de wachtkamer te dragen.
  • Klachten worden zo mogelijk bij voorkeur telefonisch afgehandeld.
  • Ingrepen en plaatsen van spiralen worden voorlopig uitgesteld.
  • Niet urgente zorg wordt beperkt. 

Gang van zaken:

Iedereen die de praktijk wil bezoeken, wordt gevraagd eerst te bellen. Er wordt dan gevraagd naar koorts en of luchtwegklachten.

  • Mocht iemand “verdacht” zijn, wordt gekeken of het probleem ook telefonisch met de arts afgehandeld kan worden. Als dit mogelijk is, wordt de patiënt door de arts terug gebeld. 

  • Als het niet telefonisch afgehandeld kan worden, wordt met de arts overlegd. Het kan zijn wordt verzocht zich te laten beoordelen op de Huisartsenpost Delft. Daar worden sinds 18 maart ook overdag patiënten gezien, waarbij een verdenking op Corona is. 

Een verdenking op Corona betekent dus behandelen alsof het Corona is. 

Dat geld voor iedereen met 1 of meer van de volgende klachten:
verkoudheid, niezen, oogontsteking, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts

Dus ook een eenvoudige verkoudheid zonder koorts kan betekenen dat je het corona virus bij je draagt!

Testen:
Per 1 juni is het voor iedereen met klachten mogelijk te testen of je Corona hebt. Dit wordt vanuit de GGD georganiseerd. Bij klachten kun je contact opnemen met het volgende nummer om een afspraak te maken bij de regionale afnamelocatie in Nootdorp. Tel: 0800-1202

Meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen

De behandeling bij een verdenking op Corona is op dit moment:

Het grootste deel van de populatie van onze praktijk is jong en voor hen zullen de risico’s minimaal zijn. 

We willen jullie er echter op attenderen dat er ook onder de studenten, mensen zijn met risicofactoren. Mensen die immuunsysteem onderdrukkende medicatie gebruiken, mensen die kanker hebben en daar behandeling voor krijgen, mensen met hart en vaatziektes en nog vele andere situaties, waardoor het oplopen van een Corona infectie zeer bedreigend kan zijn!


Voor hun is het zeer belangrijk dat er thuis goede afspraken gemaakt worden over hygiëne en afstand. Ook over wat te doen als iemand ziek is in huis, dit kan ook om een simpele verkoudheid gaan. Dit is niet overdreven. We merken dat dit al veelvuldig gebeurt, maar graag jullie aandacht hiervoor. We zijn bereid ook mee te denken als er problemen zijn. Daar mag je voor bellen. 


Zorg goed voor elkaar!