Gezondheid en zorg« Ga terug naar het folderoverzicht

Psychologisch onderzoek

Aan een psychologisch onderzoek gaat altijd een gesprek vooraf. Zo kunnen we bekijken wat je vraag precies is en welke tests we het beste kunnen inzetten voor het beantwoorden van je vraag. Maak dus altijd eerst een afspraak voor het eerste gesprek bij de receptie.

Het onderzoek bestaat uit een aantal tests. Je kunt, afhankelijk van je vraag, tests verwachten die je intellectuele capaciteiten meten. Dit zijn vaak opgaven, opdrachten, waarvoor je een beperkte hoeveelheid tijd hebt. Voor meer persoonlijke eigenschappen, waarden, psychische klachten of belangstelling krijg je vaak te maken met vragenlijsten. Dit zijn vragenlijsten waar geen tijdslimiet aan gesteld is en je dus in je eigen tempo kunt doen.

Voor een taalonderzoek in verband met dyslexie, kun je een aantal tests verwachten die je apart met de testleid(st)er doet. De duur van de testdag is afhankelijk van het pakket dat voor jou wordt samengesteld, maar vaak moet je op een groot gedeelte van de dag rekenen. Het precieze tijdstip waarop je wordt verwacht en de verwachte duur van het onderzoek krijg je bij het maken van de afspraak voor het onderzoek te horen. De resultaten van het onderzoek worden op een andere dag uitgebreid met je besproken. Je ontvangt altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek en de resultaten. De afspraak voor de nabespreking maak je direct met de afspraak voor het onderzoek.

Je hoeft je op de onderzoeksdag niet speciaal voor te bereiden. Wel is het belangrijk om goed uitgerust aan de testdag te beginnen. Je moet rekenen op een dag waarop je lange tijd goed geconcentreerd moet kunnen werken. Mocht je om de een of andere reden denken dat een bijzondere omstandigheid de resultaten van het onderzoek beïnvloedt heeft, laat dat dan even aan de testleid(st)er weten, zodat we daar bij de interpretatie van de resultaten rekening mee kunnen houden.

De testdag vindt plaats in het gebouw van de SGZ, van Miereveltlaan 20. Meld je tijdig voor het begin van de test bij de receptie. De SGZ beschikt niet over restauratieve voorzieningen. Hou daar rekening mee als je een gehele dag getest wordt. Voor thee en koffie wordt gezorgd, voor een lunch moet je zelf zorgen (je bent lopend binnen 10 minuten in de binnenstad).

De TU Delft subsidieert de kosten van het onderzoek voor haar studenten, mits je bent doorverwezen door een studentenadviseur van de TU Delft. Wel verwacht de TU Delft dat haar studenten een eigen bijdrage van 23,- betalen voor het onderzoek. In principe wordt door de SGZ teruggerapporteerd naar de verwijzer. Alle gegevens die je ons verstrekt en die voort komen uit het onderzoek, worden natuurlijk wel uiterst vertrouwelijk behandeld. Je bent gerechtigd op elk moment rapportage aan derden te blokkeren. We werken conform de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (ter inzage op www.psynip.nl). .