Gezondheid en zorg

Corona nieuws/ Corona update

Geplaatst op 17-09-2020

Door de toename van corona infecties onder studenten, hebben we besloten de Corona maatregelen weer wat aan te scherpen.

  • Patiënten wordt gevraagd naar de praktijk te komen met een mondkapje en dat in de wachtkamer te dragen.
  • Klachten worden zo mogelijk bij voorkeur telefonisch afgehandeld.
  • Ingrepen en plaatsen van spiralen worden voorlopig uitgesteld.
  • Niet urgente zorg wordt beperkt. 
  • zie voor meer informatie

Due to the increase in corona infections among students, we have decided to tighten up the Corona measures again.

  • Patients are asked to come to the practice with a mouth mask and wear it in the waiting room.
  • Complaints are preferably handled by telephone if possible.
  • Small surgery and placement of intra uterine devices are being postponed for the time being.
  • Non-urgent care is limited.
  • More information

« Ga terug naar het nieuwsoverzicht