Gezondheid en zorg

Begeleiding

Studentenarts

Bij de studentenarts kun je bijvoorbeeld terecht voor:

 • het bespreken van studiebelemmeringen bij ziekte
 • begeleiding bij ziekte
 • advies over hoe om te gaan met ziekte en studie
 • voorlichting
 • medisch onderzoek
 • een second opinion
 • hulp bij re-integratie na ziekte

Kosten

 • Student TU Delft: geen kosten bij verwijzing door studieadviseur, studentenpsycholoog of decaan.
 • Student Inholland: consultkosten ( 25,-)

Psycholoog

Binnen het team van Career & Counselling Services van de TU Delft zijn de psychologen er speciaal om TU studenten of promovendi te behandelen en begeleiden bij (psychische) problemen die goed studeren of promoveren in de weg staan. Er dient dus altijd een raakvlak te zijn met stagnatie in de studie. Er worden zeer kortdurende (behandel)trajecten aangeboden. Klik hier voor meer informatie: 

In andere gevallen kun je een afspraak maken bij een zelfstandige psycholoog in Delft. Je kunt dan het best eerst bij je huisarts langs gaan. Vaak is om de kosten van psychologische behandeling (deels) vergoed te krijgen een verwijzing van de huisarts nodig. Ook kan je huisarts advies geven bij welke psycholoog je het best terecht kan.

Kosten

Student TU Delft 

 • Voor kortdurende psychologische hulp voor problemen die direct met de studie te maken hebben, kun je terecht bij de studentenpsychologen op de TU Delft. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
 • Voor overige psychologische hulp kun je terecht bij een zelfstandige psychologen praktijk. De kosten worden  na verwijzing door de huisarts voor het grootste deel door je zorgverzekeraar vergoed.