Gezondheid en zorg

Begeleiding

Je kunt een afspraak maken bij de SGZ, wanneer je hulp van een psycholoog nodig hebt kun je een afspraak maken bij de studentenpsycholoog of een van de psychologen in het gezondheidscentrum.

Studentenarts

Bij de studentenarts kun je bijvoorbeeld terecht voor:

 • het bespreken van studiebelemmeringen bij ziekte
 • begeleiding bij ziekte
 • advies over hoe om te gaan met ziekte en studie
 • voorlichting
 • medisch onderzoek
 • een second opinion
 • hulp bij re-integratie na ziekte

Kosten

 • Student TU Delft: geen kosten bij verwijzing door studieadviseur, studentenpsycholoog of decaan.
 • Student Inholland: consultkosten ( 25,-)

Psycholoog

Binnen het team van Career & Counselling Services van de TU Delft zijn de psychologen er speciaal om TU studenten of promovendi te behandelen en begeleiden bij (psychische) problemen die goed studeren of promoveren in de weg staan. Er dient dus altijd een raakvlak te zijn met stagnatie in de studie. Er worden zeer kortdurende (behandel)trajecten aangeboden. Zie voor meer informatie: http://psychologen.tudelft.nl

In andere gevallen kun je een afspraak maken bij een van de psychologen in het gezondheidscentrum of elders in de stad.

Via de SGZ kunnen ook onderzoeken afgenomen worden zoals, zoals dyslexieonderzoeken en beroepskeuzetesten.

Kosten

Student TU Delft 

 • Voor kortdurende psychologische hulp voor problemen die direct met de studie te maken hebben, kun je terecht bij de studentenpsychologen op de TU Delft. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
 • Voor overige psychologische hulp kun je terecht bij de psychologen in het gezondheidscentrum, de kosten worden voor het grootste deel door je zorgverzekeraar vergoed. 
 • Voor dyslexie-,beroepskeuze- en studiekeuzeonderzoeken geldt een eigen bijdrage van 25,-, je moet wel een verwijzing hebben van je studieadviseur of studentendecaan.