Gezondheid en zorg

Keuring

Bij de Studentengezondheidszorg kun je terecht voor verschillende soorten keuringen, zoals stage- en sportkeuringen.

Stagekeuring

Voor stages en studie in het buitenland kan een recente keuring of gezondheidsverklaring noodzakelijk zijn. De keuringen worden gedaan door de studentenarts.

Wat moet ik meenemen?
Neem alle papieren mee die betrekking op de keuring hebben en een klein schoon potje met ochtendurine mee.

Wat zijn de kosten?
Voor TU studenten met een verwijzing van de stagecoordinator zijn er geen kosten verbonden aan de keuring. In overige gevallen zijn de kosten afhankelijk van de uitgebreidheid van de keuring die moet worden gedaan.

Sportkeuring

Voor sommige sporten is een sportkeuring verplicht. De zwaarte van de keuring verschilt per sport.

Bij de studentenarts kun je terecht voor een basis sportmedisch onderzoek (basis sportkeuring), dit omvat

  • Lengte,gewicht,ogentest en urinetest
  • Algemeen intern onderzoek
  • Specifiek orthopedisch onderzoek gericht op de sport
  • Advies en rapportage

Wanneer je een uitgebreider onderzoek nodig hebt, maak dan een afspraak met een sportarts. Op de site van sportgeneeskunde Nederland vind je meer informatie.

Wat moet ik meenemen?  Neem in ieder geval alle papieren met betrekking tot de keuring en een potje met ochtendurine mee.

Wat zijn de kosten? De prijs van een basis-sportkeuring is  65,-