Gezondheid en zorg

Wat doet de SGZ?

De Studentengezondheidszorg (SGZ) zet zich in voor de gezondheid van studenten. Je kunt er terecht voor huisartsenzorg en preventieve medische zorg (o.a. medische verklaringen, keuringen, reisvaccinaties, begeleiding).

VOOR WIE?

De Studentengezondheidszorg is er op de eerste plaats voor studenten. Met de TU Delft zijn er afspraken over de preventieve medische zorg.

Dit betreft o.a.

  • het opstellen van medische verklaringen voor de studie
  • gezondheidsverklaringen
  • tropenvaccinaties ivm stage
  • begeleiding bij chronische klachten. 

Je komt dan bij de studentenarts. Deze zorg is voor studenten meestal gratis, er is dan wel een verwijzing nodig van studieadviseur, studentendecaan of stagecoördinator.

Voor huisartsenzorg kunnen je terecht bij de Studentenpraktijk Delft.

SGZ en TU Delft

De Studentengezondheidszorg was van oorsprong een onderdeel van de TU Delft. Na de privatisering in de jaren negentig is er een intensieve samenwerking tussen de twee organisaties gebleven. Jaarlijks maken de TU Delft en de Studentengezondheidszorg afspraken over de zorg

Zo kun je bijvoorbeeld bij de studentenarts terecht voor: 

Een afspraak met de studentenarts kun je telefonisch maken.

SGZ en IHE

Het IHE verzorgt postacademische opleidingen voor buitenlandse ingenieurs. Zij komen uit alle delen van de wereld. Om de kans op medische problemen te verkleinen hebben de SGZ en het IHE afspraken gemaakt over een pakket te leveren medische voorzieningen.

Dit betreft onder andere het verstrekken van Engelstalige voorlichting, een gezondheidsscreening van de nieuwe studenten en psychologische hulpverlening.