Gezondheid en zorg

Medische verklaring

In een medische verklaring wordt je studiebelastbaarheid tijdens een ziekteperiode vastgelegd. De verklaring wordt door de studentenarts opgesteld aan de hand van informatie van je behandelend arts.

Hoe vraag ik een medische verklaring aan?

Medische verklaringen kunnen nodig zijn wanneer je een verzoek wilt indienen voor aanvullende studiefinanciering in verband met ziekte.
Je studieadviseur of studentendecaan verwijst je naar de SGZ wanneer je een medische verklaring nodig hebt. Je kunt telefonisch een afspraak bij de studentenarts maken.

Let op bij verklaringen nodig voor een uitstel BSA of MoMi dat je de afspraak op tijd inplant, zodat de verklaring op tijd ingeleverd kan worden. We hanteren de volgende data als uiterlijke afspraak data:

BSA

  • 1 april maart 2024 (deadline BSA-commissie: 10 april 2024)
  • 3 juni 2024 (deadline BSA-commissie: 14 juni 2024)

MoMi:

  • 9 augustus 2024 (deadline MoMi-commissie: 31 augustus 2024)

Wat moet ik meenemen?

De medische verklaring wordt opgesteld aan de hand van de informatie van je behandelend arts. Het is aan te raden om voor je afspraak met de studentenarts al aan je behandelaar te vragen of hij een verslag van je ziekteperiode wil opstellen. Je kunt deze dan meenemen naar het gesprek.

Soms blijkt dit moeilijk te zijn. De studentenarts dient dan met jouw toestemming een verzoek tot informatie bij je behandelaar in.
Laat ook alvast je gedachten gaan over de consequenties van het ziek zijn op je studiebeloop en werk dit in een schema uit.

Wat zijn de kosten?

Voor TU-studenten zijn er geen kosten verbonden aan het opstellen van de medische verklaring. Een verwijzing door de studieadviseur of studentendecaan is wel nodig.